30.07.2015

Individualna psihoterapija

Individualno psihoterapijo v zavodu VARNA BAZA izvajam Mojca Šeme.

Individualno psihoterapijo izvajam po načelih integrativne relacijske psihoterapije. Poglavitni značilnosti tega pristopa sta, da terapevt pri svojem delu integrira znanja in metode različnih psihoterapevtskih pristopov (sodobne psihoanalitične terapije, TA, kognitivno-vedenjske terapije, gestalt terapije, čuječnosti itd.) in da je to terapija, ki je v svojem bistvu relacijska. Slednje pomeni, da terapevt zavestno gradi podporen, sprejemajoč, sočuten odnos do klienta, kar je – kot kažejo raziskave, ključen dejavnik klientovega napredka v psihoterapiji. V varnem odnosu s terapevtom lahko na varen način pridejo na plano vsebine, ki jih je posameznik dolga leta nosil v sebi sam in zaradi tega trpel. S pomočjo terapevta, ki deluje kot nekakšna varna baza oz. varen pristan, posameznik na varen način, postopno prihaja v stik s temi dolgo odrezanimi vsebinami (čustvi, spomini, implicitnimi vsebinami) in s tem postaja vedno bolj celovit in psihološko zdrav.

Pri svojem psihoterapevtskem delu s posameznicami in posamezniki se srčno posvečam naslednjim temam: izzivi materinstva v poporodnem obdobju in v obdobju, ko je potrebno skrbeti za več malih otrok, tesnoba, strahovi, stres, panični napadi, izgorelost, težave v odnosih (partnerskih, z odraslimi starši, s sodelavci ipd.)

Individualna psihoterapija traja približno 60 minut in se izvaja enkrat tedensko (načeloma ob istih dnevih in uri). Število ur individualne psihoterapije je odvisno od težav in ciljev posameznika – za dosego kartkoročnih ciljev lahko zadošča že 12-20 srečanj, globinsko delo pa običajno zahteva več časa.

V primeru, da imate vprašanje v zvezi z individualno terapijo, mi lahko pišete ali me pokličete na:

Mojca: mojca.seme@varna-baza.si (031 550 920)