Napredni trening za učitelja sočutja do sebe (Mindfulness-Based Compassionate Living, MBCL) Napredni trening za učitelja čuječnosti

Mindfulness-Based Compassionate Living

Napredni trening za učitelja čuječnosti


Erik van den Brink, dr.med., psihiater, psihoterapevt, učitelj čuječnosti

18. – 23 . maj, 2019, LJUBLJANA, SLOVENIJA

 

V okviru Inštituta Varna baza vas vabimo na napredni trening za učitelje MBCL programa. MBCL – Mindfulness-Based Compassionate Living – je na čuječnosti temelječi program, ki je usmerjen v razvijanje in treniranje sočutja (do sebe in drugih). Program vodi v izboljšanje fizičnega, čustvenega in psihičnega zdravja posameznika, kakor tudi v izboljšanje posameznikovega splošnega počutja.

Običajno se v izobraževanje za učitelja čuječnostnega sočutja – MBCL program vključijo posamezniki, ki so predhodno že opravili 8 tedenski program čuječnosti MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction Program) ali MBCT (Mindfulness Based Cognitive Therapy).

MBCL program je podobno strukturiran kot programa MBSR in MBCT, kar pomeni, da vključuje redna tedenska srečanja (8 srečanj) po dve uri in pol ter različne vaje za razvijanje sočutja do sebe in sočutja do drugih. Program je še posebej koristen za posameznike, ki imajo težave s pretiranimi občutki sramu, pretirano samo-kritičnostjo, socialno izolacijo, depresijo, anksioznostjo, travmo, kroničnimi bolečinami ali kroničnimi boleznimi. Program je lahko v veliko pomoč tako tistim, ki potrebujejo pomoč, kakor tudi tistim, ki pomoč nudijo (zaposleni v pomagajočih poklicih). Predvsem pa je program koristen za tiste posameznike, ki želijo svojo, že obstoječo prakso čuječnosti, poglobiti s prakso “razvijanja srca”.

Sočutje (angl. compassion) je sprejemajoča, nežna senzibilnost do lastne bolečine in bolečine drugega. Sočutje je povezano s pripravljenostjo omiliti bolečino drugega in s pripravljenostjo omiliti svojo bolečino. Ta vrsta senzibilnosti je dana vsem, vendar pa je nekateri posamezniki, zaradi različnih razlogov, včasih ne razvijejo v polni meri. Na srečo se da sočutje – tako kažejo sodobne znanstvene raziskave – s treningom razvijati, “naternirati” in poglobiti. To je tudi cilj programa MBCL. Raziskave dokazujejo, da je sočutje do sebe (kakor tudi čuječnost), ključ do pozitivnega duševnega zdravja posameznika, do njegove večje odprtosti in sočutja do drugih.

Kaj ponuja MBCL učiteljski trening?

V šestdnevnem učiteljskem treningu, ki je namenjen učiteljem čuječnosti ter strokovnjakom, ki želijo svoja znanja iz MBCL programa nadgraditi in poglobiti, se bodo udeleženci v prvem delu seminarja izkustveno seznanili z vsemi elementi programa oz. njegovega kurikuluma. V drugem delu seminarja pa se bodo udeleženci preizkusili v vlogi učiteljev programa MBCL, tako, da bodo sami v manjših skupinah vadili vodenje MBCL vaj ter podajanja teorije.

Vsebina prvega dela treninga:

• Sprejemanje bolečnine in trpljenja.
• Kako so se naši možgani razvijali, kako nam omogočajo preživetje in zakaj je sočutje (compassion) nujno za naše splošno dobro počutje ter za preživetje.
• Trije osnovni sistemi čustvene regulacije (angl. threat, drive and sothing system).
• Koncept notranjega kritika in notranjega pomočnika (angl. inner critic and inner helper).
• Kako se boj/beg/zamrznitev sistem (angl. fight/flight/freeze) izraža na psihološki ravni.
• Samo-sovraštvo in samo-izolacija ter zdravilo zanju – prijaznost do sebe, čuječnost, skupna človeškost (angl. self-kindness, mindfulness, common humanity).
• Četrta reakcija na stres – neguj in se spoprijatelji (angl. tend and befriend).
• Kako mentalne podobe in zavestna čustva vplivajo na sistem regulacije stresa in kako nam lahko sočutne vizualizacije (angl. compassionate imagery) pomagajo povrniti čustveno ravnovesje.
• Kultiviranje atributov sočutne naravnanosti (senzitivnost na naše ter na potrebe drugih, simpatija, empatija, zmožnost tolerirati stres, ne-presojajoča pozornost).
• Razvijanje kvalitet ljubeče prijaznosti (angl. loving-kindness), sočutja (angl. compassion), radosti (angl. sympathetic joy), mirnosti (angl. equanimity).

V drugem delu treninga se bodo udeleženci seznanili z naslednjo vsebino:

• Predstavljena bo struktura 8 tedenskega programa z učiteljske perspektive
• Udeleženci bodo pregledali vsebino in strukturo vaj razvijanja sočutja. Vse te vaje bodo izkusili tako s perspektive udeleženca kakor s perspektive učitelja.
• Udeleženci se bodo vadili v podajanju MBCL vaj ter kako se vodi sočutno povpraševanje (angl. »inquiry«) po teh vajah.
• Udeleženci se bodo seznanili s teorijo ter vsemi pomembnimi koncepti MBCL programa, kot so:
 Evolucijska perspektiva.
 Plastičnost možganov.
 Fiziologija diha.
 Individualne razlike, razlike po spolu.
 Stili navezanosti.
 Vsebina in naravnost v komunikaciji.
 MBCL v sistemu duševnega zdravja in v drugih sistemih.
 Razlike in podobnosti med psihoterapijo ter treningom MBCL.

Učni cilji

• Izkusiti glavne vaje MBCL programa na globlji (oz. višji) ravni kot v temeljnem seminarju.
• Poglobljeno pregledati vsebino in strukturo vseh osmih srečanj MBCL programa.
• Udeleženci se bodo seznanili z znanstveno osnovo oz. znanstvenimi temelji programa.
• Udeleženci se bodo seznanili ter razvijali vse tiste nujno potrebne elemente, ki so pomebni za delo z metodami usmerjenimi na razvijanje sočutja.
• Udeleženci bodo dobili vpogled v to, katerim klientom bi bil lahko trening sočutja v pomoč.
• Udeleženci bodo poglobili lastno prakso čuječnosti ter jo poglobili s prakso razvijanja sočutja.

• Udeleženci bodo vadili vodenje/učenje MBCL programa (tako teorije kot vaj).
• Udeleženci se bodo naučili povpraševanja (angl. »inquiry«), ki praviloma sledi izkustvenim vajam podanih znotraj MBCL srečanj oz. programa.

Pogoji za vključitev:

• Učiteljski trening je namenjen: bodisi učiteljem čuječnosti (MBCT/MBSR program), ki želijo postati tudi MBCL učitelji, ali/in strokovnjakom iz različnih področij, predvsem psihoterapevtom, psihologom, psihiatrom, socialnim delavcem, svetovalcem, ki želijo poglobiti svojo prakso čuječnosti ter v svoje profesionalno delo integrirati čuječnostne metode MBCL programa.
• Opravljen temeljni MBCL seminar (Foundation Course) ali 8 tedenski MBCL program.
• Visoko motivirani posamezniki, ki so zainterseirani za vključitev v učiteljski trening, a ne dosegajo vseh pogojev za vključitev, se lahko posvetujejo z organizatorjem ter preverijo možnost izredne prijave v trening.
• Od udeležencev se pričakuje, da so seznanjeni z vsebino ter vajami 8 tedenskega MBCL programa, ki so opisane v knjigi Mindfulness-Based Compassionate Living – A new training programme to deepen mindfulness with heartfulness ali v knjigi A Practical Guide to Mindfulness-Based Compassionate Living – Living with Heart. London: Routledge.
• Redna praksa čuječnosti.
• Trening se bo odvijal v angleškem jeziku.

Vodja izobraževanja

Erik Van Den Brink je nizozemski psihiater, psihoterapevt in učitelj čuječnosti. Medicino je študiral v Amsterdamu, specializacijo iz psihiatrije pa je opravil v Združenem kraljestvu, kjer je na področju psihiatrije tudi delal. Po vrnitvi na Nizozemsko, je do leta 2015 v Groningenu delal na področju duševnega zdravja. Vodil je krizne time, opravljal ambulantno delo ter delo na področju motenj razpoloženja. Od leta 2007 dalje je sodeloval tudi v Centru za integrativno psihiatrijo, ki predstavlja inovativen model klinike s področja duševnega zdravja, ki integrira komplementarne metode z mainstream psihiatrično obravnavo. Trenutno dela v »Het Behouden Huys«, psiho-onkološkem centru, kjer nudi psihološko pomoč ljudem obolelim za rakom in njihovim družinam. V svojem delu ga najbolj zanima odkrivanje in uporaba metod, ki spodbujajo samo-zdravilne zmožnosti pri ljudeh. Ima dolgoletno lastno prakso meditacije, izobraževal se je pri ustanoviteljih MBSR in MBCT programa, programa Acceptance and Commitment Therapy, programa Compassion Focused Therapy, Mindful Self-Compassion and Interpersonal Mindfulness (Insight Dialogue). MBCL program je razvil skupaj s kolegom Fritsem Kosterjem, s katerim sta skupaj napisala nekaj publikacij. Pogosto je vabljen, da predava oz. uči po različnih inštitutih po Evropi.

Spletna stran dr. Van den Brink-a: www.mbcl.org

Priporočeno branje
• Erik van den Brink & Frits Koster (2015): Mindfulness-Based Compassionate Living – A new training programme to deepen mindfulness with heartfulness. London/New York: Routledge.
• Van den Brink, E. & Koster, F. (2018). A Practical Guide to Mindfulness-Based Compassionate Living – Living with Heart. London: Routledge.

Kdaj

Učiteljski trening bo potekal od sobote, 18.5.2019 do četrtka, 23.5.2018. Izobraževanje bo potekalo v Ljubljani v City Joga Centru.