31.07.2017

Izobraževanja za terapevte Sočutje do sebe - Mindfulness-Based Compassionate Living

Mindfulness-Based Compassionate Living

Temeljni seminar (Foundation course)

Erik van den Brink, dr.med., psihiater, psihoterapevt, učitelj čuječnosti

8. – 10 . Junij, 2018, LJUBLJANA, SLOVENIJA

Kaj je sočutje?
Sočutje (angl. compassion) je sprejemajoča, nežna senzibilnost do lastne bolečine in bolečine drugega. Sočutje je povezano s pripravljenostjo omiliti bolečino drugega in s pripravljenostjo omiliti svojo bolečino. Ta vrsta senzibilnosti je dana vsem, vendar pa je nekateri posamezniki, zaradi različnih razlogov, včasih ne razvijejo v polni meri. Na srečo se da sočutje – tako kažejo sodobne znanstvene raziskave – s treningom razvijati, “naternirati” in poglobiti. Sočutje zajema tudi prijaznost in dojemljivost, kakor tudi pogum in odgovornost. Na splošno velja prepričanje, da je dobro biti sočuten do drugih, sočutje do sebe pa je koncept, ki nam sproža mešane občutke. Vendar sočutje do sebe ni nekaj sebičnega. Raziskave dokazujejo, da je sočutje do sebe (kakor tudi čuječnost), ključ do pozitivnega duševnega zdravja posameznika, do njegove večje odprtosti in sočutja do drugih.

Kaj je program Živeti čuječe in s sočutjem (angl. Mindfulness-Based Compassionate Living MBCL)?
MBCL – Mindfulness-Based Compassionate Living – je na čuječnosti temelječi program, ki je usmerjen v razvijanje in treniranje sočutja (do sebe in drugih). Program vodi v izboljšanju fizičnega, čustvenega in psihičnega zdravja posameznika, kakor tudi izboljšanje posameznikovega splošnega počutja. Je znanstveno zasnovan, vključuje pa spoznanja v svetu najbolj uveljavljenih avtorjev s področja treningov sočutja, kot tudi elemente pozitivne psihologije. Program tako integrira spoznanja dr. Paula Gilberta (avtor pristopa Compassion Focused Therapy), dr. Kristin Neff in dr. Christopherja Germerja (avtorja programa Mindful Self-Compassion), ter elemente terapevtskega pristopa Acceptance and Commitment Therapy (ACT).

MBCL program je namenjen tistim, ki so s čuječnostjo že seznanjeni, imajo vzpostavljeno prakso čuječnosti, želijo pa svojo prakso poglobiti z elementi razvijanja (samo)sočutja. Po navadi se v MBCL program vključujejo posamezniki, ki so opravili 8 tedenski program čuječnosti MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction Program) ali MBCT (Mindfulness Based Cognitive Therapy).

MBCL program je podobno strukturiran kot programa MBSR in MBCT, kar pomeni, da vključuje redna tedenska srečanja (8 srečanj) po dve uri in pol, kakor tudi različne vaje za razvijanje sočutja do sebe in sočutja do drugih. Program je še posebej koristen za posameznike, ki imajo težave s sramom, pretirano samo-kritičnostjo, socialno izolacijo, depresijo, anksioznostjo, travmo, kroničnimi bolečinami ali kroničnimi boleznimi. V originalu je bil program razvit za uporabnike s področja duševnega zdravja, vendar je domet programa veliko širši. Lahko je v veliko pomoč tako tistim, ki potrebujejo pomoč, kakor tudi tistim, ki pomoč nudijo (zaposleni v pomagajočih poklicih). Predvsem pa je program koristen za tiste posameznike, ki želijo svojo, že obstoječo prakso čuječnosti, poglobiti s prakso “razvijanja srca”.

Kaj ponuja MBCL temeljni seminar (angl. Foundation Course)?
V tridnevnem seminarju se bodo udeleženci seznanili z vsemi pomembnimi elementi programa MBCL oz. njegovega kurikuluma. To pomeni tako z najbolj pomembnimi temami in koncepti, kot tudi z izkustvenimi vajami. Temeljni seminar je izkustvenega tipa, poudarek je na praksi, med samimi vajami pa bo dr. Van den Brink podajal tudi relevantna znanstvena spoznanja s tega področja.

Udeleženci bodo seznanjeni z naslednjimi glavnimi koncepti MBCL programa:
• evolucijska perspektiva in večstopenjski možgani
• trije osnovni sistemi regulacije
• sistem pomirjanja in pomen krepitve tega sistema
• teorija o stresu in kako lahko stres reguliramo s pomočjo čuječnostih konceptov in metod
• kultiviranje sočutnega uma (angl. compassionate mind) in notranjega pomočnika (angl. inner helper)
• budistični koncepti – ljubeča prijaznost (angl. loving-kindness), sočutje (angl. compassion), radost (angl. sympathetic joy), mirnost (angl. equanimity)

 

VAJE, skozi katere bodo šli udeleženci temeljnega seminarja MBCL so naslednje:
• pomirjujoč ritem dihanja
• vodene meditacije o sočutju
• sočutna drža do naših notranjih odporov
• ljubeča prijaznost do sebe in do drugih
• sočutno dihanje
• pregled telesa (angl. body-scan) s sočutjem
• hoja in gibanje s prijaznostjo
• pisanje sočutnega pisma
• praksa krepitve radosti, hvaležnosti, odpuščanja in miru
• neformalna praksa v vsakdanjem življenju

POGOJI za udeležbo:
• Temeljni seminar MBCL je namenjen strokovnjakom iz različnih področij, predvsem psihoterapevtom, psihologom, psihiatrom, socialnim delavcem, svetovalcem, učiteljem čuječnosti, ki želijo v svoje profesionalno delo integrirati čuječnostno prakso razvijanja sočutja do sebe in sočutja do drugega.
• Temeljni seminar je namenjen tudi tistim, ki se s čuječnostjo šele seznanjajo, a so se pripravljeni odpreti novim izkušnjam pri spoznavanju sebe in prakse čuječnosti.
• Od udeležencev se pričakuje, da so samo-odgovorni in pripravljeni poglabljati delo na sebi (vpogled vase) z aktivno udeležbo na izkustvenih vajah seminarja. Od udeležencev se pričakuje tudi to, da so pripravljeni deliti svoje izkušnje z učiteljem in so-udeleženci.
• Seminar se bo odvijal v angleškem jeziku.

UČNI CILJI:
• V delavnici bodo udeleženci izkusili glavne vaje MBCL programa, preko katerih bodo lahko začutili koristnost treninga sočutja za terapevtsko delo s klienti, kakor tudi za oseben razvoj.
• Udeleženci bodo dobili vpogled v vsebino MBCL programa, seznanili se bodo z znanstveno osnovo oz. znanstvenimi temelji programa.
• Udeleženci bodo dobili osnovno znanje in izkusili bodo osnovne vaje MBCL programa, kar jim bo omogočilo poglabljanje lastne prakse čuječnosti s prakso »razvijanja srca«.
• Ta temeljni seminar je tudi pogoj za nadaljevanje izobraževanja za tiste udeležence, ki bi hoteli postati učitelji MBCL programa.

TRENING ZA UČITELJE MBCL PROGRAMA – MAJ 2019:
Treningi za učitelje MBCL programa se intenzivno odvijajo po Evropi, strukturirani pa so v obliki dveh modulov po tri dni ali v obliki 6 dnevnega umika (t.i. »retreata«). Opravljen Temeljni seminar MBCL (Foundation Course) je pogoj za vključitev v trening za učitelja MBCL programa. Tisti, ki bi želel postati certificiran MBCL učitelj mora imeti poleg temeljnega seminarja MBCL in treninga za učitelja MBCL, predhodno pridobljen tudi certifikat za učitelja čuječnosti (po programu MBSR ali MBCT).

Kljub temu, da mnogi strokovnjaki niso učitelji čuječnosti (ali to ne želijo postati), pa lahko s sodelovanjem v MBCL seminarjih veliko pridobijo, tako za terapevtsko delo s svojimi klienti, kot za poglobitev lastne prakse čuječnosti.

Trening za učitelje MBCL programa bomo izvedli v maju 2019 (17. do 23. maj), potekal bo v obliki “retreata”.

BIOGRAFIJA:
Erik Van Den Brink je nizozemski psihiater, psihoterapevt in učitelj čuječnosti. Medicino je študiral v Amsterdamu, specializacijo iz psihiatrije pa je opravil v Združenem kraljestvu, kjer je na področju psihiatrije tudi delal. Ko se je leta 1995 vrnil na Nizozemsko je do leta 2015 v Groningenu delal na področju duševnega zdravja. Vodil je krizne time, opravljal ambulantno delo ter delo na področju motenj razpoloženja. Od leta 2007 dalje je sodeloval tudi v Centru za integrativno psihiatrijo, ki predstavlja inovativen model klinike s področja duševnega zdravja, ki integrira komplementarne metode z mainstream psihiatrično obravnavo. Trenutno dela v »Het Behouden Huys«, psiho-onkološkem centru, kjer nudi psihološko pomoč ljudem obolelih za rakom in njihovim družinam. V svojem delu ga najbolj zanima odkrivanje in uporaba metod, ki spodbujajo samo-zdravilne zmožnosti pri ljudeh. Ima dolgoletno lastno prakso meditacije, izobraževal se je pri ustanoviteljih MBSR in MBCT programa, programa Acceptance and Commitment Therapy, programa Compassion Focused Therapy, Mindful Self-Compassion and Interpersonal Mindfulness (Insight Dialogue). MBCL program je razvil skupaj s kolegom Fritsem Kosterjem, s katerim sta skupaj napisala nekaj publikacij. Pogosto je vabljen, da predava oz. uči po različnih inštitutih po Evropi.

Spletna stran dr. Van den Brink-a:
www.mbcl.org

Priporočeno branje:
Erik van den Brink & Frits Koster (2015): Mindfulness-Based Compassionate Living – A new training programme to deepen mindfulness with heartfulness. London/New York: Routledge.

KDAJ?
Temeljni seminar bo potekal v City yoga centru, Ulica Jožeta Jame 12, Ljubljana. Od petka 8.6.2018 do nedelje 10.6.2018 po naslednjem urniku: Petek 9.00 – 18.00; Sobota 9.00 – 18.00; Nedelja 9.00 – 13.00.

PRIJAVA:
mojca.seme@varna-baza.si, 031 550 920

CENA seminarja:
320 EUR zgodnje prijave, po 10.5.2018 350 EUR.
Del kotizacije v višini 150 € se nakaže ob prijavi, s čimer je mesto na seminarju rezervirano. Preostali del kotizacije je potrebno poravnati do 31.5.2018.

PODATKI ZA NAKAZILO: Inštitut VARNA BAZA, Mlinska pot 17, 1231 Ljubljana Črnuče. Št. TRR: SI56 6100 0001 2107 208.

V primeru premajhnega števila prijaviteljev, si organizator pridržuje pravico do odpovedi seminarja. V tem primeru se prijavnina vrne.