Slide
Izobraževanja za strokovne delavce v socialnem varstvu ter vzgoji in izobraževanju

Strokovne vsebine

Seminarji

Strokovno svetovanje paru s partnerskim konfliktom visoke stopnje

Pari, pri katerih je prisoten partnerski konflikt visoke stopnje, so pogosti uporabniki v sistemu socialnega varstva. Značilnost parov s partnerskim konfliktom visoke stopnje je, da konflikte v takšnih partnerskih zvezah zaznamuje visoka čustvena intenzivnost, ki se lahko stopnjuje v agresijo in ali celo nasilje.

Zato je strokovno svetovanje parom pri razreševanju konfliktov visoke stopnje lahko zelo stresno in zahtevno delo, še posebej kadar se takšen konflikt med partnerjema odvija v pisarni svetovalke/svetovalca. Delo s pari s konfliktom visoke stopnje od strokovne delavke, delavca zahteva poglobljena teoretična, a tudi praktična znanja.
Za uspešno svetovanje je nujno poznati dinamiko partnerskih konfliktov, vzroke za partnerski konflikt visoke stopnje, teorijo stresa ter še posebej različne tipologije partnerskih konfliktov in partnerskega nasilja (med slednjimi je najbolj temeljna feministična perspektiva, za poglobljeno razumevanje teme in delo v praksi na tem področju, ki je izjemno kompleksno, pa so pomembne tudi druge perspektive).
Pomembno je znati ločiti za katere pare, kjer je prisoten partnerski konflikt visoke stopnje, je storitev strokovnega svetovanja paru primerna, kateri pa so tisti pari (največkrat je tam prisotno intimno partnersko nasilje) za katere pa tovrstno svetovanje ni primerno - vsaj ne pred vključitvijo povzročiteljev nasilja v programe za preprečevanje nasilja v družini.

Na seminarju bodo predstavljena znanja ter ponujene praktične usmeritve, kako delati s pari, pri katerih je prisoten konflikt visoke stopnje oz. kako parom pomagati priti do več čustveno varne odzivnosti v odnosu. Udeleženke in udeleženci seminarja bodo pridobili osnovni vpogled v dinamiko partnerskih odnosov z visoko stopnjo konflikta in v to, kaj so razlogi za takšne konflikte. Udeleženke in udeleženci bodo seznanjeni tudi z temeljnimi metodami v čustva usmerjene terapije za pare (Emotionally Focused Couples Therapy – EFT).

Prijave sprejemamo na:

info@varna-baza.si

Strokovno svetovanje paru v socialnem delu

Na seminarju bodo udeleženke in udeleženci spoznali osnovna načela in elemente v čustva usmerjene terapije za pare (Emotionally Focused Couples Therapy – EFT), izjemno učinkovitega in raziskanega pristopa za delo s pari.

Razvila ga je priznana partnerska terapevtka, dolgoletna profesorica in raziskovalka partnerskih odnosov z Univerze Ottawa v Kanadi, dr. Sue Johnson. Pristop lahko socialnim delavkam in delavcem, ki v praksi delajo s pari, ponudi več uporabnih znanj za ravnanje, usklajenih s sodobno doktrino sodelovalnega socialnega dela.
Socialno delo in pristop EFT za delo s pari imata namreč več skupnih korenin. Oba temeljita na humanističnih (izkustvenih in na uporabnika usmerjenih) in sistemskih temeljih. Podobno kot socialno delo je tudi EFT sodelovalno naravnan, »kratkotrajen«, usmerjen v »tukaj in zdaj« ter v krepitev virov, moči in odpornosti para.
Ključna teorija, na kateri temelji pristop EFT, je sodobna teorija navezanosti, ki je pomembno znanje za ravnanje tudi v socialnem delu z družino.

Na seminarju bodo udeleženke in udeleženci pridobili osnovni vpogled v to, kako na partnerski odnos vplivajo slogi navezanosti obeh partnerjev in kako pomagati paru do več čustveno varne odzivnosti v odnosu. Udeleženke in udeleženci bodo seznanjeni tudi z nekaj temeljnimi metodami EFT pristopa.

Prijave sprejemamo na:

info@varna-baza.si

Svetovalno delo s partnerjema v ločitvenem procesu

Seminar je namenjen strokovnim delavcem/delavkam, ki delajo na področju ločitev.

Razveza oz. ločitev je kompleksen proces transformacije para in družine, ki zahteva reorganizacijo vlog in odnosov v družinskem sistemu. Nemalokrat je to konflikten, stresen in čustveno zelo boleč proces, tako za partnerja oz. zakonca, kot tudi za njune otroke. Vsaka razveza oz. ločitev namreč pomeni (čustveno) izgubo - izgubo občutka pripadnosti, povezanosti, varnosti, stika z otroki, nemalokrat tudi izgubo (duševnega) zdravja, materialnega statusa idr.
Par, ki je stopil na pot procesa razveze oz. ločitve ima pogostokrat za sabo zgodovino zelo bolečih in konfliktnih interakcijskih vzorcev, ki so njun odnos skrhali, partnerja pa sta se do odločitve za razvezo oz. ločitev zaradi konfliktne komunikacije bodisi čustveno že povsem odtujila, prizadela, pogosto pa tudi globoko ranila in travmatizirala - sploh kadar je razlog za razvezo v prevari, pretekli travmi, poškodbi v navezanosti, zasvojenosti ipd. Še posebej to velja za pare z visoko stopnjo reaktivnosti in konflikta, ki po raziskavah sodeč predstavljajo resno tveganje za poslabšanje duševnega in telesnega zdravja otrok, ki so vpleteni v takšno družinsko dinamiko.
Strokovnjaki ki se srečujejo z delom s pari, ki so v ločitvenem procesu, se tako pogosto znajdejo v središču zelo kompleksnih, napetih in konfliktnih odnosnih dinamik. Zato je delo s partnerjema, ki se ločujeta in sta v konfliktu, za strokovnega delavca/delavko lahko zelo stresno in zahtevno – kar še posebej velja za manj izkušene strokovnjake. Nerazrešen in kroničen partnerski konflikt pogosto tudi onemogoča, da bi partnerja ob formalnem postopku ob ločitvi oz. razvezi uspešno uredila vprašanja varstva in vzgoje otrok(a) ter vprašanja stikov z otrokom in preživljanja otrok(a).

Na seminarju bodo predstavljena znanja ter ponujene praktične usmeritve, kako delati s partnerjema, ki sta v konfliktu in se ločujeta ter sta na centru za socialno delo v postopku predhodnega svetovanja, postopku namenjenemu izdelavi mnenja v sodnih postopkih, ali v postopku strokovnega svetovanja paru.

Prijave sprejemamo na:

info@varna-baza.si

Naročite se na novice:

S klikom na gumb potrjujete prijavo na naše novice. Obdelava podatkov poteka v skladu z našo politiko zasebnosti.

Varna Baza © 2023 Vse pravice pridržane.

Made with ⚝ by Starfiniti d.o.o.