EXTERNSHIP, LJUBLJANA, 21. – 24 NOVEMBER 2024, LIEVEN MIGERODE IN BOJAN VUKOVIĆ

Inštitut VARNA BAZA v sodelovanju z ICEEFT vabi na štiridnevno

TEMELJNO USPOSABLJANJE IZ V ČUSTVA USMERJENE TERAPIJE ZA PARE

EFT Externship®

21. do 24. november, 2024, Ljubljana, Slovenija

Izobraževanje bosta vodila

Lieven Migerode in Bojan Vuković

EFT Externship je temeljno usposabljanje iz v čustva usmerjene terapije (Emotionally Focused Therapy – EFT) in je predpogoj za udeležbo na obeh nadaljnjih stopnjah izobraževanja (Core Skills 1 in 2 ter Core Skills 3 in 4) in tudi temeljni pogoj za certificiranje iz te modalitete. Potekati mora v izvedbi s strani ICEEFT (International Centre for Excellence in Emotionally Focused Therapy) registriranega trenerja EFT terapije. V Slovenijo tako prihajata dva ICEEFT certificirana trenerja – Lieven Migerode iz Belgije in Kyriaki Polychroni iz Grčije.

Lieven Migerode je klinični psiholog, certificiran EFT terapevt ter s strani ICEEFT potrjen EFT supervizor in EFT trener, sicer tudi ustanovitelj in predsednik belgijskega združenja EFT terapevtov. Med 2008 in 2016 je deloval tudi kot predsednik belgijskega združenja za relacijsko in družinsko terapijo ter sistemsko svetovanje (BVRGS), kjer deloval tudi kot supervizor in trener. 

CILJI USPOSABLJANJA – EFT Externship:

 • Udeleženci bodo pridobili jasno razumevanje temeljnih izkustvenih in sistemskih konceptov “v čustva usmerjenega pristopa” v terapiji.
 • Udeleženci se bodo učili razumeti partnerski konflikt (in stres povezan z njim) skozi perspektivo teorije navezanosti in teorije o čustvih.
 • EFT je relacijska oz. odnosna terapija. Na EFT Externship-u se bomo tako osredotočali na spoznavanje temeljnega EFT modela, ki je podrobneje prikazan v knjigi dr. Sue Johnson idr. avtorjev, ki je izšla leta 2019 – “Attachment Theory in Practice”.
 • O modelu se bomo učili na način, kot se ga implementira v kontekst partnerske in individualne terapije.
 • Udeleženci bodo na usposabljanju razvijali spretnosti vzpostavljanja in vzdrževanja vpletenega, odprtega in sodelovalnega/kolaborativnega terapevtskega odnosa s klienti.
 • Udeleženci bodo razvijali spretnosti, povezane s 5 ključnimi “gibi” (angl. moves) terapevta v EFT terapiji – gre za 5 temeljnih makro intervencij, ki jih v EFT pristopu poimenujemo s krovnim poimenovanjem “EFT tango”. S temi intervencijami terapevti klientom pomagamo spreminjati vzorce regulacije afekta, notranje delovne modele o sebi in drugih; strategije vstopanja v odnose z drugimi in interakcijske vzorce.
 • Udeleženci bodo na usposabljanju razvijali tudi spretnosti različnih EFT mikro intervencij.
 • Udeleženci bodo pridobili spretnosti s pomočjo katerih paru pomagamo pri premagovanju skupnih “blokad” in “slepih ulic”, ki blokirajo čustveno varen odziv.
 • Udeleženci se bodo učili tudi tega, kako kot EFT terapevt partnerjema pomagamo pri oblikovanju korektivne čustvene izkušnje, torej izkušnje, ki vodi k t.i. “konstruktivni odvisnosti” med partnerjema – k čustveno bolj varnemu odnosu in k temu, kar je C. Rogers poimenoval “eksistencialno življenje”.

Da bi udeleženci na EFT Externship-u pridobili maksimalno izkušnjo, priporočamo in spodbujamo, da pred udeležbo preštudirajo zadnjo izdajo knjige The Practice of Emotionally Focused Couple Therapy: Creating Connection (Johnson, 2019) in knjigo Attachment Theory in Practice: Emotionally Focused Therapy for Individuals, Couples and Families (Johnson, 2019). Priporočamo tudi, da si udeleženci pred usposabljanjem pogledajo vsaj en posnetek EFT terapij (najdejo jih na spletni strani ICEEFT).

KDAJ: 21. do 24. november, 2024

KJE: Fakulteta za socialno delo, Topniška 31, Ljubljana

CENA izobraževanja:

 • Zgodnja prijava do 30. 7. 2024, 680 evrov + 22%DDV
 • Prijava do 30. 9. 2024, 730evrov + 22%DDV
 • Prijava po 30. 9. 2024, 780 evrov + 22%DDV

Mesto na izobraževanju si rezervirate ob prijavi na info@varna-baza.si in ob predplačilu rezervacije v znesku 200 evrov (1. obrok plačila) na TRR Inštituta VARNA BAZA:  SI56 6100 0001 2107 208 (Delavska hranilnica).

Dodatne informacije:

Organizator: Inštitut VARNA BAZA, https://varna-baza.si; info@varna-baza.si

Primož: primoz.seme@varna-baza.si ali 070 484 031

EFT Externship, ki ga organiziramo v Inštitutu VARNA BAZA, je potrjen s strani mednarodne organizacije za EFT terapijo – ICEEFT. Ob zaključku izobraževanja dobite potrdilo s strani ICEEFT.

O EFT pristopu:

V čustva usmerjeno terapijo (Emotionally Focused Therapy – EFT) je skupaj s sodelavci razvila dr. Sue Johnson, klinična psihologija, raziskovalka in profesorica na Univerzi v Ottawi, v Kanadi.

EFT terapija terapevtu ponuja dobro raziskan zemljevid znanj, metod in intervencij, uporabnih v procesih pomoči parom. Raziskave kažejo, da je EFT pristop eden izmed najbolj učinkovitih pristopov za delo s pari. Pristop je utemeljen na teoriji in raziskavah o navezanosti. EFT poudarja pomen potrebe človeka po varni povezanosti s pomembnimi drugimi, navezovalno negotovost pa pristop pojmuje kot ključen dejavnik, ki prispeva k vzdrževanju stisk partnerjev v partnerskem odnosu ali družinskih članov v družini. Čustvena dostopnost (angl. accessibility), odzivnost (angl. responsiveness) in vpletenost (angl. engagement) (t.i. A.R.E. – sestavine varnega odziva po EFT pristopu) so zidaki gradniki občutka varnosti v odnosih – tako v partnerskih, družinskih in seveda tudi v terapevtskem.

EFT pristop je integracija različnih pristopov v terapiji (spodaj nevedno je povzeto po Johnson in Palmer, 2002). Pristop ima humanistične korenine (pomembno črpa iz na osebo osredotočene terapije C. Rogersa, kliente v EFT pristopu razumemo kot eksperte za svoja doživljanja; drža EFT terapevta ni distancirana in »ekspertna«); sistemske korenine (na dinamiko v odnosu gleda skozi cirkularno perspektivo); na podlagi geštalt-izkustvenih korenin, je pristop izkustveno naravnan, s čimer je povezano ravnanje terapevta s sedanjostjo (delamo večinoma v »tukaj in zdaj«, pomen izkustvenega, na telo osredotočenega procesiranja čustev, osredotočanje na procese); terapevtski odnos je sodelovalne/kolaborativne narave, terapevtska aliansa, ki jo terapevt vzpostavlja z vsakim posameznikom (partnerjem, članom družine) mora biti čim bolj egalitarna (terapevt je procesni konzulatant, ki dela S posameznikom, parom in/ali družino in ne NA posamezniku, paru oz. družini). Filozofska drža EFT pristopa in EFT terapevtov je ne-patologizirajoča – v EFT terapiji verjamemo v posameznikovo kapaciteto celjenja in rasti, DSM besednjak zato ne zavzema veliko prostora v EFT pristopu. Pristop je tudi konstruktivističen (fokus na to, kako posameznik konstruira svojo realnost v trenutku; fokus na to kako par konstruira notranjo izkušnjo njune povezanosti in ples medsebojne interakcije).

EFT pristop se fokusira na čustva. Čustva so v pristopu pojmovana kot primarna vez med posameznikovim sebstvom in sistemom. Z vidika EFT terapije so čustva pomembna zato, ker vplivajo na to, kako se na podlagi njih odzivamo na svoje bližnje; zato, ker govorijo o odnosnih potrebah posameznikov; zato, ker obarvajo pomen posameznikovih interakcij z drugimi in tudi zato, ker vplivajo na to, kako partnerja interpretirata (vedenja in čustvovanja) drug drugega. V EFT terapiji se osredotočamo na raziskovanje najbolj ranljivih, primarnih čustev oz. čustev, ki so najbolj izrazito povezana z vrojeno potrebo človeka pripadati, biti povezan in navezan (največkrat gre tu za strah in bolečino, ki sta povezana z izgubo navezanosti). V procesu dela EFT terapije terapevti validiramo vsa čustva, tudi jezo. V procesu terapije partnerjema pomagamo, da se učita o svojih odnosnih potrebah pogovarjati na bolj čustveno varen način.

Naročite se na novice:

S klikom na gumb potrjujete prijavo na naše novice. Obdelava podatkov poteka v skladu z našo politiko zasebnosti.

Varna Baza © 2023 Vse pravice pridržane.

Made with ⚝ by Starfiniti d.o.o.